2009. április 30., csütörtök

Melletted ébredve

Melletted ébredve

A kívánság törékeny teste:
Milyen jó is lenne, ha melletted ébredve
múlna el, az éj leple
S a takarón,
vékony sugárként araszolna át a hajnal álmos fénye,
amint ébredő pillantásoddal
a lelkembe nézel

A napfény lángja,
amint a spaletta mézarany árnya mászik a lepedő
epedőn forró vágyakat őrző,
önzőn féltett selymén
Míg te
mit sem sejtvén, hogy álmod titkait firtatom
Meztelen,
erős, combod,
a lábamon ringatod

S álmodsz

Talán rólam.

Rólam, ki birtokolni vágyom,
hogy csapongó ujjad bejárjon, minden édes kis zugot.
Mit megérintesz,
mert tudod
mitől fakad gyönyöröm kelyhének mélyén a nektár
S élvezed,
ha édes érintésed forró heve átjár

Fűszeres csókoddal a létezés ölel magához,
s odabilincseli az ágyhoz,
a meglelt,
rég éhezet,
bűnben vétkezett titkok könyve,
mit kinyitva, a gyönyörre ébredhetek bármely reggel
Ostoba az,
kinek mindez nem kell.

A nap cirógat.
Nem irigylem tőle
Hisz e puha érintés, lelkem megtestesítője
Kezem akár a fény,
testeden játszik,
s bár érintésed éget,
e seb nem látszik
Bőrödbe karcolom a nevem.
Bőrödbe karcolom:
Légy velem

Veled jó álmodni.
Hisz olyan jó ellágyulni, mikor szuszogásod
gyengéden cirógatja a hátam
S nem kell, hogy ellenálljak
Karod bástyája mögött lehetek az a gyenge,
kinek miattad éneklő lelke, úgy választott éhet,
hogy nem fél:
Mindez egy hajnallal véget érhet
S az ébredés nem kétséget szül,
csak újat,
mikor felfedezhetem a tegnapot,
a múltat
Mikor mellettem fekve, így suttogtam halkan:
A hajnal itt leljen:
A karjaidban

/Zarándok/Csendesen csellengünk az...
,,Csendesen csellengünk az élet hosszú ösvényén
Biztonságos boldogsággal
Édes dalod mélyen bennem
Akkor is szól, ha nem vagy a közelemben''

Alice L. AbramsAz alkalom

Túrmezei Erzsébet:
Az alkalom

Jön... elmegy... többé nem látod soha.
Szobádba száll, mint csillogó madár...
s ha nem csukod be jól az ablakot,
huss, odafönn a kék magosba jár.
Úgy csillan meg, mint napfelköltekor
a réten villogó gyémántszemek...
s ha meg nem látod, percek múlva már
fűszálakon csak fájó könny remeg.
És neked már csak fájó könny marad
befátyolozni vétkes, vak szemed.
Nem adtad akkor... most már nincs kinek.
Nem tetted akkor... most már nem lehet.Néha csak azért kell...


Néha csak azért kell egyedül lennünk, hogy hiányozzon számunkra valaki, és ismét szerelmesek lehessünk belé.

(Andrew Matthews)
A hattyú csak egyszer szól

Fabó Kinga
A hattyú csak egyszer szól

Amikor a jégbe törött hattyú érzi halála közelgését, utolsó, egyetlen
énekébe, mit nem hall senkisem, beleadja összes intenzitását, erejét.
És énekel, míg lassan köréje nem fagy a víz.
Haldoklásának hosszú pillanataiban pillanatai követik csupán,
honnan tudni hogy énekel, vajon miről, hogy hangja-éneke különös-
szép, és vajon hová lesz az egyetlen, az utolsó.
Őt nem látni, ő mégis lát, a köréje fagyott víztükrön át halvány
hattyúalakot, színre át homálylón, mint ahogyan még sohasem,
mégis, mintha már látott volna. És homályló alak néz rá távoli,
fürkésző pillantással, hűvös, személytelen kíváncsisággal, az észrevé-
tel legcsekélyebb jele, szándéka nélkül.A boldogság színe

Kovács Anikó
A boldogság színe


A boldogság színe nekem
a szemed fényes, barna tükre
- benne látom magamat -
amiért élni érdemes
az nekem te vagy
emlékeink, s talán a jövőnk is:
higgyük azt.
Szüntelenül és mindig
újra és újra
te jársz eszembe
nem múlsz el belőlem soha,
olyan vagy, mint a kezdetek kezdete.
Én arról juthatok eszedbe,
hogy nekem is hét napból áll a hét
s hogy mi úgy találtunk egymásra
mint gólya ki tavasszal visszatér.
Mit tehetnék?
Bennem fényes izgalom rak fészket
még ma is, ha hozzám érsz.


Nézz utánam!

Bella István: Nézz utánam!

Reggel, ha szemed kinyitod, nézz reám,
és nézz reám este, ha lehunyod,
engem nézz, mikor hó suhog,
mikor nyár érce csörgedez a fán.

Csak engem nézz, egyedül, igazán!
Első és utolsó mozdulatod
engem nézzen, mikor már szó vagyok,
s fut, fut velem világ fölött a szán.

Gyeplőim - napvilágpárhuzamosod -
éj-nap nyakába vetve, ellobog.
Trappol a fény. Árny dobban árny után.

A sötétség, mint földi ustorok.
De nézz utánam, s én visszafordulok,
átkelek újra érted az éjszakán.Upload Pictures - Photo Sharing - Free Image Hosting

Szeretni úgy is lehet

Vámos Róbert
Szeretni úgy is lehet

Szeretni úgy is lehet,
hogy nem mutatod meg,
szeretni úgy is lehet,
hogy lábad megremeg,
szeretni úgy is lehet,
hogy csókolni nem mered,
szeretni úgy is lehet,
hogy könnyed megered,
szeretni úgy is lehet,
hogy mindened neked,
szeretni úgy is lehet,
hogy nincsen ott veled,
szeretni úgy is lehet,
hogy küldesz verseket,
szeretni úgy is lehet,
hogy tudod, hogy szeret,
szeretni úgy is lehet,
hogy viszontszeretnek,
szeretni úgy is lehet,
ahogy én szeretlek.click to comment

Akarsz-e
Dés László

Akarsz-e

Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem?
A földre bukni és az égre nézni fel?
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket?
S nevetve hagyni, hogy a szél sodorja el?

Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd?
És arra nem gondolni, hogy meddig is tart?
Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton?
Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?

Akarsz-e bújni, velem összebújni zord teleken?
És lángra gyúlni fázós, fehér reggelben.
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket,
Hogy szóra bírni más ne tudja senki sem.

Van az úgy, hogy semmi sem jó.
És van az úgy, hogy lenni sem jó.
Hát gyere mondd, hogy akarod még!
És ezer év sem téphet szét.

Akarsz-e szánni, ha egyszer bánni kell a bűneidet?
Akarsz-e látni, ha lábam rossz utakra tért?
Az arcot látni, amivel megosztottad tükreidet.
Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígért?

szövegíró : Dés László-Geszti PéterMagány...

"Nincs erősebb, valódibb szavunk a bennünk várakozó magány, elhagyatottság kiáltásánál, ennél a beszédes, könyörgő csöndnél, mely egyedül azzal mutat magára, hogy van."

(Pilinszky János)LÁTOGATÓIMNAK SZERETETTEL:


rózsa-váltás.gif

2009. április 29., szerda

Sok szeretettel, a Barátság Világnapja alkalmából!

"Kezet csak megfogni szabad. Elveszíteni vétek. Ellökni átok. Egymásba simuló kezek tartják össze az Eget, s a Világot ."

(Albert Camus)"
2009. április 24., péntek

A szeretet nem adó...


a szerelem, az igaz szerelem
Benczes Sándor Gábor
a szerelem, az igaz szerelem


kérded, mi az a szerelem&
és azt hiszed, te kis bolond, most
kéjes titkokat mesélek, s te élvezettel
hallgatod? gondoltad, szívről, vágyról,
sok apró pajzánságról lebbentem fel
vörös titok-selymemet? hogy édes
csókról, titkos bókról mesélek neked?
hogy megmutatom, mint remeg lábad
majd, mint reszket a szó, ha hozzá
szólsz? hogy ezer rózsát markoló
izgatott-izzadó tenyérről suttogok neked?

ó, te kis buta! a szerelem,
az igaz szerelem fáj - mikor vele vagy,
de nem akarod, hogy átöleljen, sőt!
benned legyenek pőre gondolatai,
és ha nincs veled, kit szeretsz,
csak forogsz, meg topogsz,
és locsogsz, motyogsz és szorongsz,
két kézzel tépnéd ki a sóhajt melledből,
és ordítanál, sikítanál a világba,
és ha kinevetnek,
nem szégyelled, de fáj,
na, ez a szerelem!

hogy ha nincs veled, ha a valahovába
ment nem alszol, nyitott szemmel
kergeted álmaid, míg várod, téped
virágnak szirmát, ágyadban keresed
árnyát, illatát, édes izzadtságszagát,
sóhajtását, sóhaját lesed, hallod hangját,
ha nyikordul a szék, hol nemrég ő ült,
ha szellő lebbenti az ablak fátylát, és
számolod az ócska perceket, mit
büntetésül szabott ki rád
a szerelem!

és tűröd, ha aláz, tűröd,
még ha ki is ver a láz, és megbocsátod
neki, hogy te is vagy, és az agy, kis
massza a fejedben zsong, bong, és nem
érdekel, ha kérdezel, és választ arra nem
kapsz, csak vársz, csak jársz körbe,
dühöngve magadra, hogy megint
megbántottad, mert megkérdezted tőle:
szeretsz? s válaszul kapod: ó, bolond,
nem érek rá! és te zavartan nézel rá,
nem érted, hisz nincs fontosabb
kérdésed&

és az is az igaz szerelem jele,
ha mást tesz, és nem úgy, mint
képzeled, és te nem tudsz szólni,
és vele teszed a rosszat, de érzed,
csak vele, nem nélküle,
élete a te életed, és életed
nélküle nem élheted,
mert ennyire szereted, és
bármit mondhat, csak igaz lehet,
és a lehetetlen sem lehet,
és bármit tesz is, az úgy a jó,
mert áruló belőled nem lehet!

és az egy igaz szerelem, ha úgy
gyűlölöd, mint senki mást, és ha kérdi:
miért? nem érted, csak öleled, és szidod,
hogy megint ölelhesd, és ölni tudnál
érte, és ha bántják, neked fáj, és sírsz, ha
sír, és nevetsz együgyű viccein, és
számodra egyre szebb, mert neki azok a
ráncok, azok az őszülő szálak a
legszebben állnak, és beteg, szenvedő
testét öleled, megfésülöd, és ágyba
viszed az ebédet, s ha kell, megeteted, és
ha kell, azt, igen, azt te kiviszed&

és a gondok, ha beborítanak,
csak megkopott, üres szó a szerelem,
ha már mást szeret, hát elengeded,
mert tudod, kezét meg nem kötheted,
úgy szereted, hogy szabadságát
el nem veheted, és ha te mennél el,
nyugtod nem leled,
nem lesz nyugodt perced, csak ő kell, kit
gondolatban ölelsz, csak vele érzed,
hogy nem vagy egyedül,
ha jó, ha rossz fikarc életed&

igen, ez a szerelem, az igaz,
mert bármi történik, ő a vigasz,
és jutalmad megkapod, ha akarod,
s lehozhatod végre a választott csillagot,
és a meleg, mit csak vele érezhetsz,
az a jutalom, mit élvezhetsz,
és a csók, a test, érintés,
kéj, szédülés, ez mind a tiéd lehet,
mert szeret, és te is szereted,
és szereted, és ő is szeret,
hát ez a szerelem, az igaz,
kegyetlen szerelem!Virágok

Vallomás

Képes Géza: Vallomás


Vagyok, mert szeretlek. Hallod? Szeretlek!
S csak akkor szűnik ez a szerelem,
ha meghalok s hideg gödörbe tesznek.
S vajon akkor meg fog-e szűnni? Nem!

Ha szétszakad az agy s a szív s az ágyék
s az izomrostok mind szétomlanak,
rejtezve bennük meglapul a vágy még,
mely átömlött rajtuk mint tűzpatak.

Por és hamu leszek. Az idő malma
már csontjaimat is megőröli.
De él a föld folyója, rétje, halma
s égnek tovább az égbolt fényei.

Ők látták szemed tiszta fényét, látták:
hogy csókoltalak, hogy öleltelek!
A folyó meglassította folyását,
s ránk hajoltak a fák s a fellegek.

Ha már emberek szívében sem élek:
a fák, folyók, rétek és csillagok
még századokig egymásnak beszélnek
szerelemről, mely érted lobogott.2009. április 23., csütörtök

2009. április 21., kedd

Mi mindent tanultam tőletek, emberek...
Mi mindent tanultam tőletek, emberek...

Megtanultam, hogy mindenki a hegy csúcsán szeretne élni, nem is sejtvén, hogy a valódi boldogság éppen abban rejlik, ahogyan oda feljutunk.

Megtanultam, hogy ahányszor csak egy újszülött apró ökle először szorítja meg édesapja ujját, örök fogságra ítéli azt.

Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga a másikra felülről lenézni, amikor annak talpra állni nyújt segítő kezet.

Gabriel García Márquez


Este

Devecsery László

Este

Mint patak a hegyről
suhan már az alkony,
pelyhes sötétséggel
telik meg a balkon.

Miként a gyors eső,
siet most az este,
csillagfény-virágok
hullnak rá a kertre.


2009. április 20., hétfő

AZ ŐrangyalMolnár Gábor
AZ Őrangyal


Most ebben a pillanatban csak a múltban járok.
Emlékképeim beugranak, s teljesülnek az álmok.
Tükörben látom arcomat, fényesebb sose volt ettől.
Mintha valami maszk volna rajtam, mi éltet, s nem öl.

Kitárom kezemet, s dicső utamon elindulok.
Veszély, s fájdalom nyilall belém, mikor mozdulok.
Pár embert látok magam előtt, s választanom kell.
Kiket kövessek akkor, s kik fogjanak majd el.

Védenem kell őket, és a világot is egyben.
Őrző s védelmező feladattal áldott meg az Isten.
Őrangyal létemnek csak szívem szabja határát.
Mert, ha lenne erőm, én biztosan kiváltanám az árát.

Fájdalmas tudnom, hogy nevem nem oly dicső.
S nem általa híres e Föld, de eljön az az idő.
Mikor mindenben helyet foglal ő, akár kék, akár zöld.

A kék bolygón nem feladatom a hírnév szerzése.
Mégis sok minden juttat engem erre a lépésre.
Hogy ismerje a világ, hogy én vagyok az őrző.
A kiválasztott, a megjelölt, s a védelmező.


alt

Tavasz rügyet fakaszt

Liget Éva

Tavasz rügyet fakaszt

Szürke hallgatásból, tavasz rügyet fakaszt
Hamvas levél közé, virág fátylat akaszt
Menyasszony-fehérben, jöttekor még szerény
Szirom szeme csukva, hajnal ölén erény
Érintetlen bibék, beporzásuk várják
Üdén, illatozva, kelyhüket kitárják
Cseresznyefa ága, nyílt fürtöket ringat
Szellő koronázza, napfény árnyat ingat
Sűrű lombok közül érkezik a ravasz
Aranyglóriában pompázik a tavaszalt

2009. április 19., vasárnap

VIRÁGHOZÓ ÁPRILIS

Szent Ágoston: A szeretetről...

LÁTOGATÓIMNAK SZERETETTEL:

virágos képek

Dicséret
Radnóti Miklós

Dicséret


Fénylő ajkadon bujdokoló nap
a mosolyod; szelíden süt rám és meleg.
Hangodra kölyökként sikoltanak
a záporoktól megdagadt kis csermelyek.

Pillantásodtól nő a fű, kihajt
a száraz ág és tőled piroslik a vér.
Ha meghalsz, meghalok; porainkból
egyszerre sodor majd forgó tornyot a szél.