2011. június 18., szombat

Szeretlek...

Nyári délután

Séd Imre
Nyári délután

A bárányfelhőkből pillangó eső hull.
A folyó feszülő hálója felett
madarakkal teniszeznek a fák.
Darazsak motorjai zümmögnek
a margaréták felszállásra kész
apró helikoptereiben.
A harangvirágokat
most nem zengeti szél.

Bennem is csönd van.
Füvek pántjaival kikötve fekszem.
Testembe kapaszkodik a
hanyatló Nap.
A hangyáknak föld vagyok,
a Földnek pedig hangya.
2011. június 12., vasárnap

Pünkösdi szonett


Téglás-Hajós Éva
Pünkösdi szonett


Ott ülnek ők, magukra hagyottan,
a csüggedt-gyáván összebújók,
az arcukra titkon kámzsát húzók,
vacogó félelembe fagyottan,

legott rohanó szél vad erejétől
zúgva hasad fel a mennyei kárpit,
s lángnyelvek ragyogó tüze válik
férfi-merészség védpajzsává. Hevétől

olvad a dermedt szó, hittel hirdetik
— útjukat fehér galambok követik —
száz nép nyelvén a Mester tanát…

Kellenének most is láng-szemű fények,
hogy Földünkön értse milliárd lélek
a tűz-áldotta Béke szavát!Pünkösdi várakozásDsida Jenő
Pünkösdi várakozás

Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.

Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!

Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...

És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!