2011. szeptember 30., péntek

2011. szeptember 29., csütörtök

Magamhoz


Pilinszky János
Magamhoz

Bátran viseld magányodat,
én számon tartlak téged,
ne hagyd a sorsod csillagokra,
benned érjen a végzet.

Vállad két éber sarka közt
ha sisteregve átcsap,
tudom, több vagy mindannyiunknál,
benned vakít a bánat.

Légy hát, akár az állatok,
oly nyersen szép és tiszta,
bátran figyelj, mint ők figyelnek
kegyetlen titkaikra.

Egy este a jövő már múlt lesz...Egy este a jövő már múlt lesz. Akkor visszanézünk, és látni fogjuk az ifjúságunkat.

Louis Aragon
Piszkosságok
Szabó Lőrinc
Piszkosságok

Sokszor elszörnyedek magamtól,
hogy egy-egy rossz óra alatt
mi minden megfordul fejemben,
mennyi förtelmes gondolat;

s ha visszanézek tíz-húsz évre,
bűnökre - mennyi tévedés! -
majdnem revolvert ad kezembe
a kései szégyenkezés.

És lassan mégis belenyugszom:
Ilyen voltam, hát mit tegyek?
Akárhogy bánom is ma ezt, azt,
megváltoztatni nem lehet.

És ez a megváltoztathatatlan,
amit most már vállalni kell,
azzal vezekeltet a rosszért,
hogy sohase felejtem el;

de vigasztal is, jóra oktat:
szeretni, ami emberi -
piszkosságaimból tanultam
másoknak megbocsátani.
2011. szeptember 24., szombat

Sétarepülés Rió felett


http://static.hoxa.hu/pic/kepeslapok/149001-150000/149250.gifCsak klikk a képre, s indulás...ez valami csodaszép!

Basta clicar na imagem e sentir-se a sobrevoar o Rio de Janeiro.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=S9gSpN47eiU&vq=medium

2011. szeptember 22., csütörtök

Minden utazás egyszeri és...Minden utazás egyszeri és megismételhetetlen. Még ha ugyanoda megy is az ember, és ugyanazokkal találkozik, akkor sem lesz ugyanaz az élmény. Nem érezném ugyanazt. Számomra ez az utazás lényege. Emberekkel találkozni, megtanulni nemcsak elfogadni egy másik kultúrát, hanem élvezni is; úgy venni részt benne, mintha helybéli lennék, és úgy reagálni mindenféle benyomásra.

Nicholas Sparks


El akarom mondani neked...El akarom mondani neked, hogy szeretlek. A szerelmünk volt a fonal a labirintusban, a háló a kötéltáncos alatt, az egyetlen valódi ebben az én különös életemben, amiben bízhattam. Ma este úgy érzem, hogy a szerelmemnek ebben a világban nagyobb a sűrűsége, mint jómagamnak: mintha itt maradhatna utánam is, és körülvehetne, megtarthatna, ölelhetne.


Audrey Niffenegger
Már vége a nyárnak

Tóth János
Már vége a nyárnak

Izzó vörös szív a nap, a reggeli ég tövén
Lüktetése megcsillan a föld harmatos kövén.
Őszi ruhát hullató színes tarka fákon
Kicsi madár didereg, egy hajladozó ágon.
Csöppnyi feje legubbasztva, szárnya összezárva
Reménykedve föl-fölpillant, a nap melegét várja.
S lám az erdő túlsó végén nyújtózik a pirkadat
A sötétség szertefoszlik, híre-hamva sem maradt.
Virágszirmok nyílnak méhek, lepkék szállnak
Utolsó kortyát isszák, az elmúló nyárnak.
Szellők szárnya csípőssé vált, a napsugár gyenge
A nyár virágpor zászlaja mélyen leeresztve.
Mint a hold fogytak el, az izzasztó napok
S királyságuk eljöttét ünneplik a fagyok.
A természet lassan lehunyja szemét, s takaróját várja
Hosszú álma után köszönti majd, a tavasz kis virága.

Érezted már valaha, hogy...

Érezted már valaha, hogy amikor valami olyasmit értél el az életben, amiért kétségbeesetten dolgoztál, szenvedtél, véres verejtékkel harcoltál, akkor a sikerélmény megváltoztatja a felfogásodat? A gondolataidat másként fűződ, másként tekintesz a barátaidra, a rokonaidra, a környezetedre? Másként tekintesz még egy pohár vízre is... Úgy veszed észre, hogy a reggeli halványan derengő napfény másként törik meg a felhőkön és porszemcséken, másként hatol be a világba? Így reagálsz, ha beteljesül egy régen áhított vágyad, és így reagálsz akkor is, ha a halál torkából ragadnak ki az angyali, segítő kezek.

Dora Craiban
Az ember a múltját mindig...


Az ember a múltját mindig is mindenhova magával cipeli. A múlt nem olyan ám, mint a turistazsák, amit ledobhatok, ha rám nehezedik. Ledobhatjuk a hátunkról, de a múltunkkal együtt belőlünk is ott marad egy darab.

Berkesi András
Semmi sem szebb...


Semmi sem szebb, mint hogy képes vagy napról napra rászánni az életedet arra, amire mindig is vágytál.

David Villa
Talán csak álmodlak...Talán csak álmodlak. Talán te álmodsz engem; talán csak egymás álmaiban létezünk, és reggelente, amikor felébredünk, elfelejtjük egymást.

Audrey Niffenegger
2011. szeptember 17., szombat

Az élet olyan, hogy...

Az élet olyan, hogy mindig másképp történik minden, mint ahogy elgondolta előre az ember.

Móricz Zsigmond
Bizalom

Garai Gábor
Bizalom


S ha százszor is becsapnak, és ezerszer
csalódom abban, kinek szívemet,
mint álmából a rózsát, kitakartam,
s ha épp az árul el, kit életemmel
fedeztem én,
s ha tulajdon fiam
tagad meg,
és ha nem harminc ezüstért,
de egy rongy garasért adnak el engem
barátaim,
s ha megcsal a reménység,
s ha kudarcaim térdre kényszerítnek,
és elátkozom már, hogy megszülettem,
s ha csak a bosszút hizlalja a hála
híveimben,
s ha rágalom kerít be,-
akkor se mondom, hogy nem érdemes!

Akkor se mondom, hogy nem érdemes
hinni az emberben, akkor se mondom,
hogy megélek magam is, néptelen
magányban, mert irgalmatlan az élet.

De csöndes szóval, eltűnődve mondom:
bizalmam sarkig kitárult kapu,
nem verhet rá lakatot a gyanú;

ki-be jár rajta bárki szabadon.
Egy besurrant csaló tiszteletére
nem állítok őrséget tíz igaznak!

Kit tegnap itt a gyöngeség bemocskolt,
megtisztálkodva ma betérhet újból;
ki kétélű késsel jött ide ma,
köszönthet holnap tiszta öleléssel!

Nem, nem a langy irgalmat hirdetem.
Nem hirdetek bocsánatot a rossznak,
kegyelmet a hazugnak,
nem tudok
mentséget a könnyes képmutatásra,
s az öngyilkos szenvelgést gyűlölöm,
akár a nyers önzés orvtámadását.

De hirdetem, hogy bűneink mulandók!
Mint a mamut és az ősgyík, a múltba
porlad a gyűlölet és a gyanakvás;
dühünk lehűl,
csak szerelmünk örök.

S halandó gyarlóságai között
csupán maga az ember halhatatlan.
Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen
irgalmas vára bizalomból épül;
s az önmagával vívott küzdelemben
csak jósága szolgálhat menedékül.

A mag - tanmese

Egy sikeres üzletember már idős volt és érezte, hogy eljött az ideje,
hogy kiválassza az utódát, aki továbbviszi az üzletet. Viszont nem az
egyik igazgatót vagy az egyik gyermekét választotta, hanem valami
egészen mást tett. Összehívta az összes fiatal alkalmazottat.
Ezt mondta nekik:
-Eljött az ideje, hogy visszavonuljak és kiválasszam a következő
vezérigazgatót. Elhatároztam, hogy közületek fogok választani valakit.
A fiatal alkalmazottak megdöbbentek. A főnök így folytatta:
-Mindegyikőtöknek adok egy MAGOT - egy nagyon különleges MAGOT.
Szeretném, ha elültetnétek ezt a magot, öntöznétek és jöjjetek vissza
mához egy évre azzal, amit neveltetek belőle. Akkor majd megnézem a
növényeiteket és kiválasztom, ki lesz a következő vezérigazgató.
Volt a fiatalok közt egy Jim nevezetű is aznap, aki a többiekhez
hasonlóan, szintén kapott egy magot. Nagyon izgatottan tért haza, s
elmondta a feleségének a történteket. A felesége segített cserepet,
földet és komposztot keríteni és Jim elültette a magot. Minden nap
meglocsolta és figyelte, nőtt-e a növénye. Körülbelül három hét
elteltével a többi alkalmazott már a kikelt növényekről beszélgetett.
Jim mindig megvizsgálta az ő magját, de semmi nem kelt ki belőle.
Eltelt három, négy, végül öt hét, még mindig semmi. Addigra már
mindenki a növényéről mesélt, de Jimnek nem volt növénye, úgy érezte,
kudarcot vallott.

Már eltelt hat hónap és még mindig nem volt semmi Jim cserepében.
Tudta, hogy biztosan elpusztította a magját. Mindenkinek fái és magas
növényei voltak, de neki semmije sem. Jim mégsem szólt egy szót sem a
kollégáinak. Tovább locsolta és trágyázta a földet. Annyira akarta,
hogy kikeljen a mag.
Amikor végre letelt az egy év a cég minden fiatal alkalmazottja
elhozta a növényét, hogy a vezérigazgatónak megmutassa. Jim azt mondta
a feleségének, hogy ő nem fog bevinni egy üres cserepet. De ő azt
válaszolta, hogy őszintén el kell mondania, ami történt. Jimnek
kavargott a gyomra, úgy érezte, ez lesz életének legkínosabb
pillanata, de tudta, hogy a feleségének igaza van. Elvitte az üres
cserepét a tanácsterembe. Amikor Jim megérkezett, csodálattal nézte a
sokféle növényt, amit a többi alkalmazott nevelt. Gyönyörűek voltak,
mindenféle alakú és méretű növények. Jim letette a földre az üres
cserepét, sok kollégája kinevette, páran sajnálták őt.

Amikor a vezérigazgató belépett, körülnézett és köszöntötte fiatal kollégáit.
Jim próbált meghúzódni valahol a sarokban.
-Istenem, milyen gyönyörű növényeket, fákat és virágokat neveltetek -
mondta a vezérigazgató. Ma az egyikőtöket kinevezem vezérigazgatónak.
Hirtelen a vezérigazgató megpillantotta Jimet az üres cseréppel a
terem végében. A pénzügyi igazgatót arra kérte, hogy hívja Jimet
előre. Jim megrémült. Azt gondolta: A vezérigazgató tudja, hogy
kudarcot vallottam! Talán kirúg!
Amikor Jim előrement, a vezérigazgató megkérdezte, hogy mi történt a
magjával. Jim elmondta a történetét.
A vezérigazgató mindenkit arra kért, hogy üljön le, kivéve Jimet.
Ránézett Jimre és mindenki előtt bejelentette:

-Íme az új vezérigazgatótok! Jimnek hívják.
Jim nem hitt a fülének. Hisz még ki sem kelt a magja.
Hogyan lehetne ő az új vezérigazgató? - mormogták a többiek.
A vezérigazgató akkor azt mondta: -Egy évvel ezelőtt az itt lévők
közül mindenkinek adtam egy magot. Arra kértelek titeket, hogy
ültessétek el, öntözzétek és hozzátok vissza nekem e napon. Én
mindenkinek főtt magot adtam; halottak voltak - lehetetlen volt, hogy
kibújjanak a földből.
Mindegyikőtök, Jimet kivéve, fákat, növényeket és virágokat hozott
nekem. Amikor észrevettétek, hogy a magok nem kelnek ki, kicseréltétek
a tőlem kapott magot egy másikra. Jim volt az egyetlen, akiben megvolt
a kellő bátorság és őszinteség, hogy egy olyan edényt hozzon ide,
amiben az én magom van. Ezért ő lesz a következő vezérigazgató!

Ha őszinteséget vettek el, bizalmat arattok.
Ha jóságot vettek el, barátokat arattok.
Ha alázatot vettek el, nagyszerűséget arattok.
Ha kitartást vettek el, elégedettséget arattok.
Ha megfontoltságot vettek el, reményteli kilátást arattok.
Ha kemény munkát vettek el, sikert arattok.
Ha megbocsátást vettek el, megbékélést arattok.
Tehát, vigyázzatok, mit vettek el ma, mert ez határozza meg, mit
fogtok később learatni.
Bármit adtok az életnek, az élet visszaadja azt nektek.

Kedves barátaim, még annyit ehhez a kis meséhez, hogy figyeljétek csak
meg, hogy ki is adja a tanácsokat Jimnek?

Minden esetben a felesége! Tehát igaz a mondás, hogy:

MINDEN SIKERES FÉRFI MÖGÖTT OTT ÁLL EGY NŐ !

A szerelem nem hagyja békén...


A szerelem nem hagyja békén az embert. A szerelem álmatlanság. A szerelem hatványozás. A szerelem gyors. A szerelem a holnap. A szerelem cunami. A szerelem vérvörös.

Alessandro D`Avenia
Csak te tudod


Somlyó Zoltán
Csak te tudod


Kérdezni jó. Felelni rossz.
Van szó, mely vérig ostoroz.Hallgatni szent és várni vér.
Mert az lesz vesztes, aki kér.Elmenni büszkén oly nehéz!
Ki megáll csöndben, az merész!Ki nyugtot ád, csak az nyugodt!
Hogy merre menj??Csak te tudod!
Az ember csak egyet akar...

Az ember csak egyet akar, az álmaihoz felnőni,
Mire felnő, az álmokat lassan elfelejti.

CaramelAz volna az igazi, ha azzal, akit...

Az volna az igazi, ha azzal, akit kiválasztottunk, vagy aki bennünket kiválasztott, szüntelen ragyogás lenne az élet, végeszakadatlan pihenés, állati nyugalom. A biztos tudat, hogy van mellettünk valaki, csak a kezünket kell kinyújtanunk érte, valaki, aki egy hangon zeng velünk, alárendelt, és velünk van tele, és akárcsak mi, ő se vágyik máshová. Hogy mindent ellepjen körülöttünk ez a zsibbadtság, amely gúzsba köti az elmét, és meghiúsítja az árulásnak még a gondolatát is.

Francois Mauriac


Edith Piaf L'Hymne ŕ l'amour
Mindenkinek megvan a maga társa...Mindenkinek megvan a maga társa. Mintha a két lélek egy volt volna, ott, ahonnan minden élet ered, s két testbe osztottan fújták volna alá, hogy itt éljen a földön, ezen a rendetlen csillagon. S a két léleknek keresnie kell egymást. Meg kell találnia egymást, különben örökre hiányzik a szívének a fele. S ha meg nem találja egymást, s nem a maga felével egyesül, holtáig érzi a tévedését, szívének a hiányosságát, csonkaságát.

Gárdonyi GézaNincs nagyobb csoda, mint...
Nincs nagyobb csoda, mint maga az ember és nincs ostobább, mint maga az ember, amikor hisz más csodákban.

Khaled Nashwan

Kívánságaim...


"Szeretném, ha szeretnének": ez az első kívánságom.
A második: "Szeretném, ha olyannak szeretnének, amilyen vagyok".

Rákos Sándor
Vannak az életben pillanatok...Vannak az életben pillanatok, amikor menthetetlenül egyedül vagy. Ilyenkor hiába van társad, hiába van családod, hiába vannak barátaid: egyedül vagy. Bizonyos kérdéseket egyedül kell megoldanod, senki nem segíthet rajtad, senki helyetted el nem végezheti. Kifejezhetem ezt úgy is, hogy vállalnod kell valamit az életből, valami kockázatot, valaminek a felelősségét, egyedül, a magad erejéből.


Wass Albert
A boldogság az, tudják...

A boldogság az, tudják, amikor sugárzik az emberről az érzés: hogy jól van. A boldogság üt. De ez a hosszú folyamat, amíg a titokból, az elhallgatásból őszinteség lesz, és lassan szembenézek mindazzal, ami fáj. Ez aztán hatással lesz az egész életemre, és akkor eljön az az időszak, amikor nem csak látszatember leszek, hanem hiszek majd önmagamban, tehát lesz önbizalmam. Vagyis a boldogságukat kockáztatják mindazok, akik az elhallgatást választják.

Csernus Imre