2012. január 17., kedd

Áldott szédület

   Pilinszky János Áldott szédület  

A fény homályt, az árnyak mélye fényt szül,
szorong a száj, remegve egyre szédül,
mint szélhimbálta, imbolygó virágban
a léha szív, és mintha súlyos áram
érintené, alél a test, s a szem már
a drága szempár csak mereng a csöndben,
mint ismeretlen tengerfenéknek alján
két gyöngyszem. 


Két árva gyöngy, amely csodál s csodás,
míg oldja-bontja zászlóját a láz,
hogy mint a szél, a szálló angyalok,
sehol se, mégis mindenütt vagyok,
hogy szinte már szeráfi lendülettel
csak szárnyalok, mint száll az illó ihlet,
mint angyalok, kik parttalan terekben
keringnek.


S már nem lehetne könnyed metszeten
se lágyabb, mint most lágy a szám s kezem,
az idegekben érlődő halál
árnyalja kezem tartását s a szám.
S oly lágy az ív is, mellyel mélyre hajtom
ájult fejem, s hagyom, hogy égi láz
égessen át, hogy csontomig lehasson
a varázs.


A drága, drága révülés, amelyben
mi fájt és mart és sajgott, elfelejtem,
hogy társtalan, hogy csupa seb vagyok,
mint csillagok közt hulló csillagok!
Csak mély verése ér most, mint a tenger,
a mély örömnek, nincs szívemben jajszó,
ha sírok is, mint sír a tengerekkel
a kagyló.


Csak zümmögöm nevednek halk zenéjét,
és máris részeg tőled minden érzék,
kit oly hiába, nyugtalan kerestem,
hozzám találsz az áldott szédületben,
hogy többé semmi – ugy-e – nem szakít szét?
mint rím a rímbe lelkünk úgy hatol
egymásba, egymásnak felelve, mint két
tiszta sor!

(1940)

Gyakran elég csak lenni valakivel...

 Gyakran elég csak lenni valakivel. Nem kell, hogy megérintsen. Még a beszéd sem kell. Egy érzés suhan át köztetek. Nem vagy egyedül.

Marilyn Monroe
2012. január 8., vasárnap

A reménytelenül hosszú perceket...

  A reménytelenül hosszú perceket, napokat, hónapokat, éveket csak egy módon lehet túlélni: ha hiszünk abban, amire, akire várunk. S közben az idő szeretetté alakul, és a percek múlásával egyre növekszik.

Csitáry-Hock Tamás
Fölötted egy csillag

 
Garai Gábor
Fölötted egy csillag Mert nem egyszerre járja át
a boldogság a testet:
előbb csak a tekinteted
száll a tárgyakra vissza,
s derengő emlékeidet
kezded megint szeretni.
Aztán a puszta levegőt
zamatosabbnak érzed,
s hosszan, türelmesen figyelsz
mások nehéz szavára;
utóbb, ha egymagad vagy is,
nem csak magadra gondolsz,
s rövidülnek bár napjaid -
a jövővel beszélgetsz.
S lassan otthon érzed magad
szerveid vadonában,
felejted beteg csontjaid -
életed végtelenség.
Megállsz a földön, rengeted -
nem fordul ki alólad;
és egy jószóra fölrepülsz
a villogó egekbe.

Pedig nem történt semmi más,
csak a rend helyrezökkent:
kerengtél árván, céltalan
a gomolygó sötétben,
s fölötted egy csillag kigyúlt -
nyíló arany pupilla -,
beragyogta a létezés
megtestesült csodáit;
lombokból lugast kerített
a füstös városoknak,
kicsalt egy röppenő mosolyt
a csüggedt emberekből;
elhívta tévelygő szived
az úttalan utakról,
testvéreire mutatott
a vad testvértelennek;
s mert másban lelsz magadra csak
- értette ő a titkod -,
most benned él, s te benne élsz,
egybe-szőtt csillag-ábra;
s tudod, már többé nem hagy el
tündöklő tisztasága. 
alt

Az alkalmat (...) nem akkor...
 
Az alkalmat (...) nem akkor találod, amikor keresed, hanem amikor kínálkozik.

Ioan Slavici

Az éjszaka a lélek nappala...

  Az éjszaka a lélek nappala, amelyet a napfény csak elhomályosít. 
Ioan Slavici
 

Ne vedd túl komolyan...
http://static.hoxa.hu/pic/kepeslapok/199001-200000/199385.jpg
2012. január 7., szombat

Aki még sohasem...

 


  Aki még sohasem imádkozott több derűért, jobb humorérzékért - tegye meg!
Gyökössy Endre
   

Ezen a világon mindennek...

 

Ezen a világon mindennek van "miértje": a szerelem azonban más világból való, hirtelen jön, anélkül, hogy tudnád, miért, meglep anélkül, hogy tudnád, hogyan, és visz magával, anélkül, hogy tudnád, hová.

Ioan Slavici
http://static.hoxa.hu/pic/kepeslapok/198001-199000/198942.jpg

Múlik a napNagy Zoltán
Múlik a nap

Múlik a nap, az éj egy perc csupán
S uj nap hanyatlik forgó változásba
S az órák mint a szirmok pergenek.
Nyár lobban el, tavasz cikáz, a tél
Hószin szárnyával villan kikeletbe,
Kacajra csend, dal hajlik csendből csendbe,
Tánc nyugszik el, mozdúl a nyugalom.
Forgó tömeg, zsibongó tarkaság:
Csak hetven év s közülük egy sem él.
Hegység lesímul, mint a ránc az arcon,
Tenger harsog s eloszlik mint a felleg
S múlnak s születnek múló istenek.
Ó csak a mult nem múlik el soha!
Néz, néz utánad át az éveken,
Át hóhullásán hallgatag teleknek
S nyarak aranyló szikra-záporán,
Könyörtelen, merev tekintetével
S nincs múló isten s múló hatalom,
Mely változtatna arca egy vonásán
S tekintetén a szomoru szemeknek,
Tágult szemének, melyből könnyre könny
Pereg, pereg s nem múlik el soha.
Nevess, amikor...


Nevess, amikor sírhatnékod van, és csak akkor sírj, amikor azt látod, hogy mások is sírnak.
Ioan Slavici
Arcunk...

 
http://static.hoxa.hu/pic/kepeslapok/198001-199000/198739.jpg

Az érzelmek rendkívül esendőek

Az érzelmek rendkívül esendőek, ráadásul pillanatonként változhatnak. Nem nyújtanak elég erős alapot ahhoz, hogy rájuk építsük az életünket.

Gary Chapmanhttp://static.hoxa.hu/pic/kepeslapok/43001-44000/43783.gif

2012. január 1., vasárnap