2009. szeptember 30., szerda

Ősz


Takács Gyula
Ősz


Elhagyta már a gyík a rőzsét.
A legszebb szarvast is lelőtték.
Izzad a sólymos bércek orma
s vérzik az ősz s a bokrok csokra.

Szeptember végén
Petőfi Sándor
Szeptember végén


Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme, sötét hajam őszbe vegyül már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet...
Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sírom fölibe?
Ó mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörölni véle könnyűimet érted,
Ki könnyedén elfeledéd hívedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

!

Ősz

Wass Albert

Ősz


Valahol már az ősz dalolgat,
és hullanak a gesztenyék,
vad szél-fiuk lombot karolnak,
s kacagva hintik szerte-szét,

valaki jár a szürkületben,
s szívében őszi dal fakad,
valaki búcsúval köszönti
a messze-szálló darvakat,

valaki áll a fenyves alján,
s a szeme könnyel lesz tele...
szél sír a park arany-avarján,
s koppanva hull a gesztenye.

2009. szeptember 22., kedd

LÁTOGATÓIMNAK SZERETETTEL:A szexusról és a szomorúságrólA szexusról és a szomorúságról

A dolgok alján van a szexus. Talán a kristályok életében is. De minden nemiség szomorú.
Úgy nézni a testek dolgát, mint egy ítéletet. Csak a gyöngédség emberi. A szenvedély embertelen és reménytelen.
De az ítélet, mely minden elevent szenvedélyre ítélt, könyörtelen. Vágy és kielégülés között épül az eleven világ, oly embertelen akarattal, ahogy a fáraók építtették meztelen tömegekkel a piramisokat.
Mit remélsz, szegény, meztelen rabszolga, mikor a kéj szöges ostora csattog a hátadon? Boldogságot? Kielégülést? A világ épületét építed, véred és ondód kötőanyagával, kényszermunkát végzel. Csak a tapintat és a gyöngédség tudja pillanatokra feledtetni a nemiség kegyetlen rabságának szomorú kényszerét.

Márai Sándor
Arról, hogy a szívek összetörnek

Arról, hogy a szívek összetörnek


De pontosan úgy, mint a dalokban, melyeket a kávéházi chansonénekesnők énekelnek. S a dalok tanulsága mindig annyi, hogy az összetört szíveket nem lehet többé eggyéragasztani. Az életben is ennyi a tanulság. Ha egy ember egyszer bizalommal, föltétlen érzésekkel közeledett valakihez, s érzéseit megsértették, "szívér összetörték", soha többé nem tud igazi bizalmat, feltétlen odaadást érezni egy másik ember iránt. Nincs érzékenyebb anyag a földön, mint az emberi anyag. Képtelen arra, hogy elfeledjen egy sértést, mellyel lelkét vagy érzéseit illették. S bármiféle baráti vagy szerelmi találkozást hoz is még számára az élet, gyanakvó marad, minden kapcsolat torz és gonosz játékalkalom lesz számára, örökké bosszút akar. Ilyen az ember. Vigyázz, ha ilyen megsértett szívűekkel állasz szemközt: nem tudod őket megengesztelni. S nincs az a türelem, bölcsesség, nagylelkűség, szenvedély, mely az ilyen csalódott szíveket nyugtatni tudja.

Márai Sándor


altVágy


Szabolcs Piroska
Vágy


Lehunyt szemhéjam fátyla mögött látom
Gyűrt lepedő egy szerelem - dúlt ágyon
Rajta tárt karral fekszel oly megadóan,
Hogy hő vágyam rögtön lángra lobban.

Csókolva haraplak, zúzva simogatlak,
Hogy sírva kérsz önnön magadnak.
Maradjak még - akarod, inkább leszel
gyönge rabom,csak nyútsam kezem.

Tenyerembe teszem valamennyi csókom
Vágyaimmal együtt mind feléd nyújtom,
Hogy vegyél karodba,égess el tüzeddel.

Ha majd lángot vet, s bennünk vulkán tombol
Ajkunk forró kútja kell, hogy szomjat oltson.
Hogy el ne sorvadjunk,utunk csak egy lehet.ÁLMOD LENNÉK


Harcos Katalin

ÁLMOD LENNÉK


Álmod lennék ezüst éjben,
nyugtalan, remegő holdfényben.
Zaklatott, vágyteli álom,
amilyenre régóta vágyom.

Álmod lennék majd. Szerető,
mindig csak utánam epedő,
ágaskodó, sóvárgó kivárás,
csókokban ébredő kívánás.

Álmod lennék, mely átölel,
és tüzes ölében ringat el.
Egyetlen álmod és vágyad ...
Ne csak én epekedjek utánad!
észrevétlenül gyere


Boda Magdolna

észrevétlenül gyere

Észrevétlenül gyere,
ha mégis jössz,
úgy, mintha te lennél
az a sétány melletti
ház, amely már
időtlen idők óta ott áll
mozdulatlanul;
úgy gyere,
hogy érkezésed
ne lépés legyen,
hanem várakozás,
s mintha
te lennél az idő is,
az az estenyolcóra,
ahol, s amikor
várlak,
s mintha te lennél
a rengeteg évem
ami most
letekeredik
az idő szorosszálú orsójáról,
ha mégis jönnél,
ne gyere egyedül,
hozz magaddal engemet,
hogy már ne kóboroljak,
hozz el ide
a sétány melletti
házba,
este nyolcra,
és tarts is magadnál örökre.
alt

Szeretném

Széll Barnabás
Szeretném


Egyszerű, őszinte vágyam:
Szeretnék hallgatni csendben,
/ mint most az esőt / ahogy mesélsz
Magadról, hogy megérthessem
Mi benned van ezer cseppben,
Tiszta szavaidtól ázzam...
Egyszerű, őszinte vágyam:
Fényed, részre bontva lássam.
alt

istenhozottszerelem


Boda Magdolna
istenhozottszerelem


Az ablakon csüngő függöny
minden szálát
ismerik ujjaim
minden szála
ismeri ujjaim
minden sejtjét
annyiszor lebbentettem szét
forrón kívánva lobogó jöttödet
és most hogy
itt vagy
lehetnél kincsem
- türelmem hűbére -
amiért vártam
kivártam
sírva alázattal szolgáltam
a magányt
ugyanazt vágyva
ugyanarra várva
jöttödre
cipőkopogásra
üdvözlőszódra
jóestétcsókra
rád:
istenhozottszerelem.
2009. szeptember 13., vasárnap

LÁTOGATÓIMNAK SZERETETTEL:


Ősszel


Pósa Lajos
Ősszel


Atyám, a te kezed soha el nem fárad.
Tele rakta megint gyümölccsel a fákat,
Szőlőtőre fürtöt
Szép sorjába tűzött,
Ki ne magasztalná isteni munkádat!

Mennyei jóságod bőségét kitárja:
Hegy-völgy az emberek gazdag élés tára.
Áldás mosolyog ránk,
Felvidámul orcánk,
Édesen legyinti az örömnek szárnya.

Porszem vagyok én csak ezen a világon,
De kegyelmed érzem, nagyságodat látom,
Dicsérve dicsérlek
Mindig, amíg élek,
Fejemet meghajtva, szent nevedet áldom.

SZEPTEMBER

Radnóti Miklós

SZEPTEMBER


Ó hány szeptembert értem eddig ésszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik,
a perzselőt! a hűs esők előtt.
Felhőn vet ágyat már az alkonyat
s a fáradt fákra fátylas fény esőz.
Kibomló konttyal jő az édes ősz.
ANNA UTÁN

JUHÁSZ GYULA:

ANNA UTÁN


Ez szomorú ősz lesz.
Hol vagy Anna? Milyen volt a csókod?
Bánatórák, ó az én időm ez,
Bágyadt rózsák, ez szomorú ősz lesz!


Csókolom a lelked.
Hol vagy Anna? Milyen volt a könnyed?
Régi könnyek, te már elfeledted,
De én értük csókolom a lelked!


Látni szeretnélek.
Hol vagy Anna, vezet-e út hozzád?
Visszatérjek? Ó be nagyon félek,
Megölnétek, százszorszép emlékek!
ŐSZBEN A SZIGET

ADY ENDRE

ŐSZBEN A SZIGET


Fakó gyepét, kínlódó lombját,
Őszi virágát
Láttam ma a szigetnek
S fakó gyepét, kínlódó lombját,
Őszi virágát
Legény-volt őszi szivemnek.


Nem vádolok és nem irigylek.
immár hat évvel,
Hat ősszel megcsatáztunk
S mégiscsak volt egy kis tavasznyi,
Kurta tavasznyi,
Kerülgető boldogságunk.


De, óh, mért nem kezdhetjük újra,
Újra és mindig
Regényét a szigetnek?
Fakó gyepét, kínlódó lombját,
Őszi virágát
Szégyenlem a szivemnek.Ősz

Dsida Jenő
Ősz


Mért van, hogy a szivem
Csupa, csupa bánat? -
Siratom halálát
A gyönyörű nyárnak.

Siratom halálát
A hulló levélnek,
Lassú hervadását
A virágos rétnek.

Siratom halálát
Égő forró könnyel...
...Csicsergő madárdal
Tavaszi virággal
Csak mégegyszer jöjj el!


Őszi szendergés


Rezes Anna Mária
Őszi szendergés


Újra kisdeddé vált a nyár,
az Ősz hatalmas bölcsőjében
most csak gyenge sugár.
Megfáradt ágak ringatják
málló-tarka lombokon,
s már hidegebb szél
csókolja homlokon.
A madarak rövidebb
trilláit élesen
hasítják a hajnalok,
s néhány késői virág
még a nyirkos köddel dacol.
Lassuló léptek zaja
visszhangzik felszínes álmokon,
s a csendes szendergésben
dúdolunk, egy nyárról
maradt dallamot.2009. szeptember 9., szerda

LÁTOGATÓIMNAK SZERETETTEL:Mondd, hogy szeretsz!


Juhász Magda
Mondd, hogy szeretsz!

Mondd azt, hogy szeretsz, mond újra és újra,
kiáltsd hangosan és súgd hozzám bújva.
Mondd azt hogy szeretsz, jó lenne hallani,
akkor majd én is meg tudom vallani,
akkor majd én is elárulom neked,
amit szívemben félve dédelgetek.
Mondd, hogy álom volt, mit eddig életm én,
hogy veled kezdődik a szerelmes regény.
Mondd azt hogy szeretsz, hogy boldogok leszünk,
mond akkor is, - ha mindketten tévedünk.
Őszi erdőn hamvadó parázsESIK


József Attila
ESIK


1

Esik esik -
a por nedvesen reszket életünkön -

csattog, dörög -
dörömbölnek - hallod? - a szivünkön!

Meztelenül
futni futni
tárt karral futni egy erdő felé - - -

esik esik -
kis tenyered
mért tartod ki a menykő elé? - - -

A szél hozta -
a szél
hangosan kacagó lányok
bontott hajából zudulva lebeg - - -

recsegve jajdulnak az ágon
hibás-szivű száraz levelek.

2

És szoknyád szagát is akarom tőled
s te csókolsz, ütsz és sohase vársz -
hogy tisztulhatna meg hát a szerelmem,
ha látlak, hallak, hogy szólsz és hogy állsz -
nézd, fáj a homlokom az ütközéstől
és fáj, hogy elmulik ez a fájás,
mert bomlott melled varként rátapad
s elfordult szemmel hiába tépem róla,
ne félj, nem gyógyul, csak tovább szakad - - -

s hiába bánkódsz,
az igazak lehelte felhő
nem segít a te könnyeiden -
az én szememmel kell kisírnod mindent,
hogy érted el ne pusztuljon szivem!

3

És isten lábánál ülünk le együtt,
te kettős melled bontod összecsengve,
ő elhalványul, én közönnyel nézem,
hogy két lélek mellettem újra gyenge,
hogy szivemben csak kerestétek egymást,
akik ágyamban találkoztatok - - -

de úgy mondom csak a közönyt s az istent,
mert bús fennszóval sírva rothadok.

4

Hullj eső hullj és öntsd el e világot,
mely ilyen nőkkel verte meg magát,
ki védené azt bicskával szurom le,
a történelem ha parancsot ád.
S bár piszkos vagyok már a nagy jövőre,
ott leszek én a barrikád előtt -
az új szeretők, sárgák és fehérek,
ne lássanak mint gyönge szenvedőt.
Találkozzanak vágyó testemen
Sanghajtól Wienig, Chikagon keresztül,
csak mosolyogjanak ezen a versen,
melyben meghülyült korunk kínja rezdül.
Szabad közösség, jöjj, feléd megyek,
néném könnyei feléd hullanak,
mind szenvedünk s nagyon kiérdemeltük,
hogy megérjük már néhány napodat!

1926 nyara - 1927 vége
Hat haiku hat fontos dologrólSzilvási Zoltán
Hat haiku hat fontos dologról


Születés

Esőcsepp remeg
a barackfa sok rügyén.
Szül a víz s a fény.


Nevetés

Forrás buzog föl,
s ezernyi fodor a víz
egy akaratban.


Mosoly

Lágy arc, mi szemlél,
s szétfut a csodálkozás.
Öröm-tánc s fény-rügy.


Szerelem

Hóvirág hevít
egy lombját váró bükkfát
mióta meglátta.


Szemlélődés

Esőcsepp hull rám,
majd államról a tóba,
s a fény& ugyanaz.


Halál

Előbb félelem,
lehelet-kín a fagyban,
majd hó a vízen.